Нависоко, надалеко, надълбоко – изкристализиралата промяна

Астробюлетин април 2024

Април дава мощен тласък напред във времето. Мощен.  Отскокът е в пъти на обичайното и още по- интересно, в пъти от очакваното/допусканото/предполаганото. Време за случване. Време за приемане на случилото се. Време за проява на физическия план.

Както и да изглежда – нещата се слуват. И колкото повече се забелязват, толкова повече се случва. Просто казано – дава се, ако искаш възплзвай се. Ако не искаш – пак получаваш, но с тласък отвън, който не винаги може да е приятен

Слушайте внивателно аудиоастропрогнозата.

Големият коридор на промените започва от 25 март с лунното затъмнение във Везни и продължава през слънчевото на 8 ми април в Овен и до края на месеца, а последстветствията, отработването на промените и отвъд. Започваме нов етап от живота си, ако не го видим сега, добре ще го видим след 20 години като се връщаме назад.

Предизвикателството за месеца е да се овладее енергията, да се пази дистанция от случващото се, което ври и кипи, и да се избягват конфликти.

Предизвикателството за месеца е да се овладее енергията.

Да не участгваме емоционално в общенията с другите, които може да преживяват по друг начин.

Какво е важно през месеца, за да се възползваме максимално?

Да няма съпротива, да се реагира бързо, адекватно, центрирано в сърдечната перспектива.
Така ще можем да подпомогнем процеса на раждането буквално на новия човек в нас.

Раждането на новия човек в нас.

Същевременно – на раждането на новото ниво на осъзнатост на колективния план.

Още в края на април ще се усети как личната сила и куражът ни се е увеличил, а от там и потнециалът.

В подкрепа на тези процеси са обучителните семинари в кабинет “В Сърцето” в Пловдив, което също има своето ново раждане и обновление. Заповядайте:

Основни акценти за месеца

От 1 април Меркурий е ретрограден в Овен и до 25 април. На 8 април е новолунието с пълно слънчево затъмнение в Овен в 21.20 ч.  На 20 април е съвпад на Уран и Юпитер в Телец – веднъж на около 14 години. Дава мощен тласък напред. Последният път беше на 2 януари 2011.

Пълнолунието е на 25 април в Скорпион. Виж още в календар.

Слушайте внивателно аудиоастропрогнозата.

През първата десетденвка динамиката е голяма, преминаваме по-внимателно.

Втора десетдневка – преминаваме по- дистанцирано и трезво, ранимостта е по-голяма.

Трета десетдневка се проявава повече стабилност и балансираност, преминаваме по-осъзнато.

На всички пожелавм самоконтрол и овладяна динамика на повдигане и възторг!

Успешен април и честито на новия Аз!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!