На стълбата да си наберем плода

Астробюлетин септември 2021

Есенният вятър донася полъха на надеждата. Надеждата, че в морето от възможности, ще сме избрали поне една и ще фокусираме в нея своите действия. Действия, които имат някакво отражение във всеобщия план. Опънали сме лъка, прицелили сме се точно и…

Не е просто важно какво правим, как го правим, но и за кого го правим. Този детайл на насоченост към ползата на сътвореното от нас през септември по-ярко показва тенденция за търсене на общото, хуманитерното звучене на нашите действия. До колко те са обществено полезни, до колко обслужват потребности извън нас.

Снимка: с. Макреница в свещената планина Пелион, където са обитавали кентаврите

Разделителните линии, на места превърнали се в пропастти, генерират енергията на центростремителността- да се завърнеш в, и от там обхванеш. Този етап на разделяне, на отхвърляне изразява търсенията на аза, търсенията за идентификация и опознаване, които вса вътрешен план, в голяма степен проектиран навън, върху екрана на свят, който самото проектиране превръща във виртуален.

Разчленяването на малките стъпки по пътя осветява стъпката, променя перспективата, променя характера на преживяното!

 

Детайл, детайл, детайл и фокус, фокус, фокус са “магическите” думи на месец септември.

Детайл, детайл, детайл и фокус, фокус, фокус

И доколкото ретроградността е обширна и възможностите за корекция на посоката също налични. Къде сме пропуснали детайла? Дали е нещо, което сме мислили или недопускали? Дали е нещо преживяно, създало емоционална тапа по пътя на действията? Дали е нещо, което блокира действията? Са част от въпросите, които помагата за възстановяване на потока, движението, промяната в естествения й ход. Защото промяната винаги успява, но когато е в естествен ход, без съпротива, тогава е като мелодия, като течаща вода, която успокоява и зарежда. Когато е със съпротива- тогава е ураган, разрушителен и изтощителен.

Снимка: Древният полис Дион

Септември е месец на натрупвания, на плодоносене, на реализация по правило най-изобилния за северната половина на земята. В която сфера сме трупали, там берем плодове, но важното за помнене е, че плодовете не кацат сами на масата, понякога се иска стълба, на която да се покачим да ги берем.

Едно по-различно лято продължава и в септември. В бурното море от възможностите имаме.

Септември е месец за приземяване, завръщане, свързване с физическите, земните нива. Възвръщане на здравия разум, и усещането за повече стабилност, повече земя под краката. Завършили сме един съществен етап от годината, предстои видимата част на повечето невидими трансформации, които са протекли в годината до сега. Чуйте още детайли в прогнозата за месец септември:

Астрологичен поглед към септември.

Началото е по-предизвикателно с опозиция на Марс в Дева и Нептун в Риби. Новолунието е в Дева на 7 септември в 03.51 ч. бг време. Пълнолунието на 21 септември в Риби, 02.54 ч. бг време. Меркурий излиза в ретроградност от 27 септември до 18 октомври. Ден преди това на 26 септември е въздушният тригон Луна- Слънце-Сатурн, който носи със себе си подем на идеи, свързаност на общности, обединяване в името на нещо, което е било. Миналото играе важна роля в определяне на избора и посоката. Преплитане и извеждане на път. Юпитер е ретрогразен във Водолей и подпомага вътрешното израстване, откриване на своята част от истината, на своето парче от общия пъзел на реалността. Вдъхновение, оптимизъм, надежда донася всяко едно наше действие, което върви в този поток и в синхронността.

Карти на месеца колода на Дорийн Върчу

Две са месечните карти- Дъжд от изобилие и Приемане

Насоките за месеца е отвореност и възприемчивост към многото възможности, избори и настройка за приемане на най-синхронното, подходящото, нужното.

Първа десетдневка: Пусни миналото

Насоките за първите десет дни са преглед, оглеждане, нагаждане, търсене на блокиращите елементи. Повече осъзнатост и решителност в отказа да задържаме в ума и чувствата стари случки и повторения.

Втора десетдневка: Увереност

Насочена повече към вътрешната сила и вяра в себе си.

Трета Десетдневка: Служене

Действия за реализация с мисъл за другите, за начина, по който даваме и даряваме.

Един много плодоносен месец септември се движи в нас, около нас и ние с потока, генериран от новата парадигма на светоусещането. С пожелание за весело и усмихнато плаване!

календар на месец септември тук

дарения в подкрепа на астробюлетините тук

Благодарности- навсякъде :)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!