Озирис съзнанието- озареното съзнание на човечеството

Астробюлетин ноември 2015

Тъй както денят изгрява без да пита нощта, така изгрява и озареното колективно съзнание. През ноември вече придобило по-категоричната форма на просветлено, възродено, Озирис съзнание. В едно с утвърждаване на първоначалната матрица на творението, която днес  наричаме „нова”. Тя не е нова, а единствената! Матрицата на живота на земята е матрицата на три-едино-началието, на три-един-ството, на троицата. Двуполюсният модел си отива като едно временно преходно, човешко творение, което при липсата на достатъчно енергия се саморазпада. Двуполюсният модел се основава на вечната битка на доброто със злото, на противопоставянето, на разделението, на отрицанието. В три-едино-началието има заложено единство, разбирателство, хармония. Двуполюсният модел казва „или..или…” Три-едино-началието казва „и..и..”

Двуполюсният модел казва „или..или…” Три-едино-началието казва „и..и..”

Това е поредният урок, който месец ноември дарява на мнозина. Разбирането, че битките, противопоставянето, критиките, осъждането, мърморенето хабят от енергията и в крайна сметка подхранват онова, което е отричано! Наместо това Създателят ни е дал от неговата сила- да творим, друга, по-благоприятна за нас възможност. Да намираме решения. Когато фокусът е върху новото творение, върху хармонията, светлината, пътя, когато поддържаме в съзнанието си новата парадигма на мислене, старото се разпада само, лишено от нашето внимание и енергия! Тези процеси на разпад и на възраждане на колективното, озарено съзнание стават все по-ясни, все по-видими, все по-разбираеми. На всички нива на човешкия живот са се родили, израснали същества, встъпили в силата си или вече готови да бъдат творци на реалността си и да хармонизират своята нова, хуманна визия с визията на останалите нас.

На всички нива на човешкия живот са се родили, израснали същества, встъпили в силата си или вече готови да бъдат творци на реалността си и да хармонизират своята нова, хуманна визия с визията на останалите нас.

Наблюдавайте и ще ги откриете, наблюдавайте и ще ги познаете по единственото нещо, което ги свързва- единомислието. Ше ги видите в сдружените местни организации, в които общото е грижата животът на всички ни да стане по-добър, по-красив, по-радостен, по-изобилен. Те може да имат имена на политици, бизнесмени, организатори на събития и т.н. формата е без значение! Важно е какво ги движи, какво ги мотивира, накъде гледат, каква е тяхната дългосрочна визия. С изненада ще откриете че във всяко село, малък град, улица и квартал на големите градове са се появили хора, които доброволно работят за общото благо. А ако не са се още явили- може би човекът си ти?  Събитията през октомври показаха по градове и селища зародили се местни  сдружения, общества, коалици от просветлени хора в израз на необратимостта на тези процеси. Когато промениш нещо малко в собствения си живот, създаваш матрица, която може  само да расте! Както в човешкия организъм всяка една клетка е съвършена и съдържа частичка днк, свързана с другите клетки прави орган, система, човешко тяло. Така и в света около нас. Светлината във всеки един от нас прави денят на всички!

Озирис, Бог на подземния свят. Изображение от храма на Нефертити.

Озирис, Бог на подземния свят. Изображение от храма на Нефертити.

 

На общия ни хоризонт през ноември изгрява озареното колективно съзнание, наричано още Озирис съзнанието. То се подготвя и подкрепя от процеси, надхвърлящи рамките на планетата и на слънчевата ни система и показва, че човечеството е готово да приеме поредната порция нови вибрации на земята, идващи от Галактическото ядро.

Озирис съзнанието възвестява ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ и настъпването на ЕРАТА НА СЪЗИДАТЕЛНОСТТА. Като погледнем историята ще видим как след всеки тъмен период неизбежно идва Възраждането и как по време на това Възраждане водещи са творците, изкуствата, занаятите, в съвременния вариант науката, ИТ индустрията. Да си припомним също, че силата на българския народ и онова, което България ни дава е именно съзидателна енергия. Не случайно много българи пребивават в момента на различни места по земята и захранват цялата планета със съзидателност! За тези, на които думите звучат фантастично- справка историята. Как възниква, например, Западноевропейският Ренесанс? И кой занася светлината там? Изгонените от земите ни богомили.  Съвременният глобален ренесанс все по-ясно се проектира в успехите на българите по света- творците, изобретателите, успешните хора, които творят една нова модерна планета. Още нещо- земите, които обитаваме не само са древни, но и тук именно се пази матрицата на троичността, за която и друг път сме писали.

Ноември 2015 е месецът, в който чрез новите вибрации от Галактическото слънце се заземяват още и още енергии, които да ни подпомогнат в тези процеси.

От една страна се изгражда озареното колективно съзнание, наричано още Озирис съзнанието по името на древноегипетския бог Озирис, брат и съпруг на Изида, богиня надарена с магическа сила и знаеща тайните на Природата. Озирис възкръсва благодарение на Изида, богинята Майка, женското начало на живота.  С Озирис съзнанието  преминаваме тънката граница на смъртта и осъзнаваме вечното съществуване на живота. С поредната порция енергия все повече от нас отварят сетивата си и„проглеждат” през бариерата на времето и осъзнавайки съществуването си в множеството паралелни реалности. Озареното съзнание носи още един радостен звън- възраждането на мъжката сила! Жените на планетата, точна като Изида, овладяли своята женска магическа сила виждат изправени до себе си „новите” мъже, които след множеството трансформации и те са осъзнали своята роля и сила.

Озареното съзнание носи още един радостен звън- възраждането на мъжката сила!

Уроците ни текат също в посока да видим, да усетим как наистина сами участваме в пъзела на творението и как собствените ни ограничения ни пречат да сътворим нещо по-добро. Същевременно как за да излезе нещо по-добро в общото, е нужно да хармонизираме личното си творение с това на останалите участници.

Родопското село Момчиловци, от където идва писмения вариант на този астробюлетин

Родопското село Момчиловци, от където идва писмения вариант на този астробюлетин

 

Да илюстрираме с една творческа колективна задача- да си представим как четящите тези редове сега са достигнали до края на път и отпред има само един зид. Да си представим, че ограничения във възможностите ни няма, че сме като деца, които играят игра. Въпрос: как ще го преминем този зид? Един ще предложи да изкопаем тунел под земята. Друг да прехвърлим с катерене. Трети да прелетим. Четвърти- да минем през стената като се дематериализираме. Пети да почукаме на вратата. Шести? Много различни варианти. Ето това е творчество. После събираме предложенията и избираме как точно да го преминем този зид- и това става нашаколективна реалност.

Всеки един от нас може да направи тази задача за себе си,  да се огледа и да види, кое в живота му е стигнало до задънена улица? И когато се фокусира да попита: Какви са моите стари, поргрешни представи, които ми пречат да прехвърля този зид? Именно ПРЕДСТАВИ. В това е ключът-какво не можем да си представим за реално? Това, което не можем да си представим, почива на някаква форма на ограничение, лимитиране на творческия потенциал било от нас самите или от средата, и това ограничение е ИЗМИСЛЕНО, ИЛЮЗОРНО, ЧОВЕШКО ТВОРЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОПИТВА ДА НИ ОТДАЛЕЧИ ОТ ИЗТОЧНИКА.

Източникът не поставя ограничения, източникът е безкраен, източникът е абсолютен. Ние сме в него и той е в нас. Наричаме го Бог, Божествена същност, Вселена, Всевишен, Пустота и т.н. Имената, които даваме също го ограничават.

Само нашите представи са лимитирани! Всичко останало дадено ни от Източникът е безгранична потенциалност. За да променим нещо, първо е нужно да успеем да си го представим за възможно.

Сега нали става по-ясно, че бъдещето го градят тези хора, които имат визия. Но бъдещето- това е онова, което мислим в момента!!! Състоянието ни днес, тук и сега, твори утре-то.

На този ред на мисли оставаме в минутки размисъл…

Астрологична прогноза за месец ноември

От гледна точка на астрологията този месец не впечатлява. Почти никакви астрологични конфигурации, малко ретроградност, от която на 18ти ноември излиза Нептун.

Но ето че ни се дава един мощен енергиен портал 11/11/2015, или още 11/11/8, който съвпада с новолунието в Скорпион, настъпващо  в 7.45 ч.  Чрез сливането на нашето Слънце със Сириус, събитие наречено още Окото на Хор, на земята се заземяват нови вибрации, идващи от Галактическото ядро, които да помогнат раждането на Озареното, ново съзнание на човечеството, по-горе описано като Озирис съзнание. Това галактическо събитие е равно на раждане, ре-бъртинг, възраждане на човечеството и ни носи нова порция мъдрост, разбиране, осъзнаване и същевременно отваря портала на Съзидателността. На такова възраждане, например, се радва и Едуард Сноудън, който Европейският парламент в края на октомври обяви за защитник на човешките права- виж повече в статията.

Активират се нови светлинни кодове и нашата творческа сили се увеличава. Великолепен месец! Месец за превръщането на всеки един от нас в истински съ-зидател. Към това като прибавим активирането на матрицата на Три-едино началието едва ли с думи можем да опишем колко съществени ще са тези вътрешни промени и как те ни подготвят за още по-великолепната ни роля през 2016.

Повече чуй в аудиоварианта на астробюлетина, който никога не е същият като написания текст.

Пълнолунието на месеца настъпва на 25 ноември в знака на Близнаци в 17.44 бг време и не случайно в този знак, за да можем да споделяме, общуваме, комуникираме по-плодотворно преживяванията си.

Тези нови вибрации на материален план поставят началото на нови инициативи, бизнеси, проекти. Истината придобива също повече сила и възможности да доплува до нас, а ние по-добре осведомени сме в състояние да взимаме по-осъзнато решенията си и така да творим своята по-дора реалност. Но най-вече все по-често да виждаме съзидателност около себе си на всички нива.

Новият управител на света се нарича СЪЗИДАТЕЛНОСТ, ТВОРЧЕСТВО

В ерата на Съзиднието, всеки един проблем може да се превърне в решение, ако само му се смени гледната точка, нали?

За кристал на месеца избираме унакит- който наричаг кристал на възраждането, на ребъртинга. Има и кристална есенция “Възраждане/Ребъртинг” , както и няколко кристала унакит в нашия магазин.

Месецът е повече от богат и на събития, събирания, срещи, курсове, медитации, които са в синхрон с написаното и подкрепят индивидуалния план за развитие. Работим в малки групи, така че всеки да получи своята доза внимание. Виж подробности в календар на събитията.

Още една радостна и творческа новина: през ноември излиза от печат и на хартия нов вариант на ангелските карти „Благославящи ангели”.  Поръчалите до края на ноември получават отстъпка плюс участват в Коледна томбола.

За интересуващите се и наблюдаващи с интерес трансформацията на света- първия уикенд на месеца в София, зала България, тече най-голямото събитие на компютърната българска общност Опън фест/ Open fest, където в неделя, 8 ноември, Архангелов ден, може да се чуят лекциите на един от създателите на проекта на електронно гласуване Божидар Божанов: от 12 ч.  лекция за електронната идентификация, от 15 ч.лекция за електронното гласуване и от 16 ч. лекция за новите пари и визия за реформата на финансовия свят на Владимир Джувинов. (последната на английски). Вход свободен.

Всичко, което се случва на невидимия план се случва и видимия :)

Пожелавам на всички вдъхновени, радостни и озарени дни!

С обич, Стефи

виж още предложения като хороскопи за 2016, индивидуални консултации онлайн и на живо, събития, кристали, кристални есенции, книга с къси разкази “Дърветата на Самотраки”, последни екземпляра на книгите “Разговор за сърцето”, “Приказка за сърцето”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!