Периферията на сблъсъка, където хвърчат искрите

Астробюлетин за юли 2021

Предходният месец оформи движение напред, което разчиства пътя и протича в битка, титаничен сблъсък на реалности.

Юли обръща поглед към периферията на сблъсъка. Там, където изхвръчалите искри, ако бъдат уловени могат да се превърнат в огън, в гориво, за движение на пред. Задвижени са гигантски процеси на промяна, енергията е в изобилия, подобаващо и на сезона. Динамика, борбеност, движение, с един висок старта за начало. Юли е месец на избор, както ще се окаже след време, избор, който определя посока, който чертае хоризонти. По закона на синхронността- едновременно и на вътрешните нива, и на външните. Работим отвътре, за да случваме отвън в усещането за оптимистичен хоризонт и в усещането че, бъдещето вече се е случило.

Двата ю-месеца са свързани като близнаци, които в началото бъркаме кой, кой е, но после се научаваме да разпознаваме. Месецът юли е наситен с електрична енергия, която имаме за задача да канализираме. И както винаги досега- с избора накъде. При движение напред- ако направим този избор, се оформят нови, иновативни решения, вървим по невървян път. Ако изберем да останем както е било, тогава конфликността има тенденцията да се задълбочава, да ни върне в стари преживявания и емоции. Изборът напред достъпва натрупания през предходните месеци потенциал на вътрешна сила, с който да се движим или да коригираме движение. Той води към творчески решения- разрешаване на уравнения и в друг аспек включително творчество по законите на красотата. Вторият път е търсене на готови решения- и това е знак за осъзнат или неосъзнат избор да се върнем назад или да не тръгнем напред.

Юли можем да открием колко много сме се променили или да открием до колко сме се справили и да видим детайлите- какво правят другите, как сме се позиционирали, каква роля и място сме заели. Тези осъзнатости неизбежно водят до въпроси, свързани с идентичността, с уникалността на всеки един от нас. Назрял е момент да прогледнем кои сме и месецът е благодатен за просветления. И макар тази динамика да навежда мисълта към външни изяви, то всъщност всичко е и много вътрешно. Самото обръщане, самата промяна е вътрешен процес, който на момента реализираме с действия.

Половината планети през месеца са ретроградни, светят навътре, и ни показват накъде да търсим там. През юли също задвижваме промени, които подготвят нов тласък през ноември.

На 11 юли Меркурий влиза в Рак. Посоката на движение е към един дълбок инуитивен свят. Решенията стават интуитивни, нямаме вариант да сбъркаме. В Рак ниските нива обвързват с емоционалността, а високите с интуицията. Как се е задвижила колективната парадигма ще отчетем през август.

Юли можем да бръкнем дълбоко в себе си, от една страна свързано с дълбоките нива на идентичност. Втората линия е подтикът към свобода.

Крачка напред или крачка назад, накъде?

Подобна енергетика канализира и сериозна промяна промяна по отношение на колективната, глобална реалност. Към края на годината можем да търсим нови решения на глобален план за разрешаване на глобални проблеми, да откриваме грешки, да си пробива път истина, която е била прикривана.

Като насока за юли ако правилно канализираме енергията, ако търсим нови решения, ако се отприщат идеи и творчество, ако заложим на интуиция, и уважим подтика за свобода сме в синхронността.
Към това като усещане се носи полъха на една странна нагласа за успех, която изглежда безпочвена, нелогична, но усещането е реално и през следващите месеци се усилва. Променя се парадигма и в нея логиката вече не е цар. Бъдещето е станало вече минало. И това последното е голяма новина!

Чуй аудиопрогнозата на астробюлетина за юли

Карти с насоки на месеца:
Карта на юли: Тази ситуация е разрешена, усещане за завършеност на преживяванията.
Първа десетдневка: На прав път
Ориентацията за пътя идва от самото начало на месеца
Втора десетдневка: Романтика- любовни взаимодействия са креативни, творчески, изобилни
Трета десетдневка: Сънищата подсказват.
През юли търсим свобода чрез една нова стабилност, една нова опора.

 

виж още календар на месеца

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!