Хаосът, който възвестява летящ еволюционен старт

Тече процес на глобална, колективна, дълбока трансформация, съпътствана от внезапни промени на съзнанието и март играе ключова роля в този процес. През март провиждаме за това как многоизмерността поражда множеството времеви линии, които се доближават и оплитат в хаотичен възел и реалностите проникват една в друга. и…настъпва хаос, а след него преход.

Детайл от картина на Дарина Янева www.artdarina.com

Уж върви по едни начин, после обрат, скок, съвсем в друг и обратното. В непристанен, увеличаващ се хаос възможностите се блъскат една в друга и от личните избори се извежда времева линия. Понякога не е една. Прелива от една в друга, в трета. Това прави прозесите непредвидими и невъзможни за контрол. Невъзможни за контрол.

В човешкия свят има сили, които съществуват докато съществува линията/възможността да контролират. И внезапно си отиват, когато времевата линия се смени/ осъзнато или не, въз основа на избора, който сме направили.

Времето е факторът, който движи прогреса

Ето защо се иска фокус, концентрация във всяка стъпка, за да се изведе желана линия, желан, търсен резултат. Времето е факторът, който движи прогреса в човешкия план.

Март 2023 е месец на преобръщане, промяна, които могат да се усешат понякога като подтистнатост, безпътица, разсеяност. Тези състояния на безперспективност са водовърдежа на възела, от където ще подхванем някой конец и разплетем кълбото в някаква посока. Пред нас е планетарен преход, с потенциал на обновление. Интензивен, наситен и благодатен март! Виж календар на месеца.

 

Астрологични аспекти на март 2023

В трите десетдневки на месеца има по едно ключово събитие. В първата десетдневка Сатурн на 7 март се премества в Риби. Във втората на 20 март е пролетното равноденствие, а в третата на 23 март Плутон навлиза във Водолей.

Сатурн в Риби поставя на масата необходимостта да се заземят мечтите, да се реализират. Това е време, в което отвътре ще напира да се “свърши” работата, за която си призван. Да има реална, земна опитност и приложение на уменията, на наученото. Повлияни от промяната са мечти, цели, надежди, принос в общото, социален живот. Назрява необходимост за разчистване на социалния кръг, за търсене на обществени групи, към които принадлежим. Следващите години до 2025 тласък на креативността, нови бизнеси и продукти ще се родят.

Плутон във Водолей е позиция, която осъществява предаване на контрола, властта, в ръцете на хората, общностите, децентрализация в смисъл на обезсилване на контролиращия център.

Плутон представлява колективната ни воля, а Марс индивидуалната. С Плутон във Водолей навлизаме в неопознатато под и над земната кора.Плутон дава перспектива, подхваща пътя, по който са “новите правила”, новите структури на съзнание и обществено съществуване. Във този аспект е важно да преминем от фазата на “борбата” към фазата на проучването, търсенето, проумяването, творенето на нови решения и посоки. С Плутон във Водолей е приета Американската конституция.

Голямата игра на нашата цивилизация е дали могат технологиите да се синхронизират с природните цикли и закони и да дадат тласък на колективната осъзнатост.

Плутон ще се придвижва бавно, за около 20 месеца докато се установи във Водолей.

ПЛУТОН ОТНЕМА ИЗЛИШНОТО, ОТНЕМА НАШИТЕ ПРИСТРАСТИЯ, КОИТО МАСКИРАМЕ

Напред-назад Плутон се движи в следващите години между Козирог и Водолей. В Козирог беше от 2008 и тогава се случи финансовата криза, през последващите 16 години изплува корупцията, сексуалния тормоз и други скрити факти.

Слушайте внимателно аудиоастропрогнозата, слушайте безпристрастно и с дълбочина. Успех през месеца!

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!