Алабастър- кристал носещ тайните на древния Египет

Алабастър е форма на селенит, гипсов кристал, отличаващ се с мекота и проникновеност, но и с крехкост-деизнетгриращ се при досег с вода. Това е кристал на чистотата и връзката с Душата. Той умее да магнетизира аурата и да привлича към нея или да отблъсква от нея в зависимост от посоката на намерението. Когато се търси примерно яснота за начина, по който да се осъществи една промяна или да се предприемат някакви стъпки привлича и намагнетизирва възможностите така, че промяната да стане плавна. Когато се търси изчистване- предимно на ментални блокажи подпомага освобождаването им и отстраняването от полето.

Много подходящ за моменти, в които се търсят отгвори накъде и как. Кристал подпомагащ свързването с мисията на душата, която е активирана за настоящия момент.

Основните му качества са: ментална яснота, активиране на творческата дейност, помощ в медитативната работа. Помага за изчистване на гняв и за осъществяване на прошка.

Това е кристал от първа необходимост за духвно работещ. Добре е да го има всеки в колекцията си този или друга форма на селенит.

Алабастър се свързва и с мистериите на Древния Египет, Алабастър е името на древен град, откъдето се добива този кристал, но находища в последствие са открити и в Европа, Северна Америка и др. места. Големи количества алабастър са открити в гробницата на Тутанкамон. Медитация с алабастър се използва за активиране на спомени и познания от Древен Египет и за откриване на тайни, свързани с тези мистерии.

Алабастър е кристал на духовно търсещия, носещ много любов и мекота в аурата ни. Подходящ също за претоварени мисловно хора.

Алабастър и другите форми на селенит свързват с Плеядите и канализират лечебна енергия от това съзвездие.

В кабинета има налични кристални форми от алабастър с произход известното находище град Волтера.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!