Аметист- осигурява защита и сигурност

Аметистът е високо вибрационен кристал с множество свойства. Много удачен за усилване на интуицията, достигане на проникновения за важни стъпки, които предстоим да направим в живота. Оигурява мощна енергийна защита, така необходима ни във времената на преход и особено за хората, работещи с пациенти и други лечебни практики.

Аметистът вибрира като числото 8- сборното число на годината 2015. С негова помощ достигаме до тези записи в ДНК, които касаят ОСНОВАТА, СИГУРНОСТТА, ОПОРАТА. С помощта на аметиста можем да осъзнаем своята истинска опорна точка, да я препрограмираме, ако тя е илюзорна и да заложим запис за истинска, солидна, вътрешна опора, чрез която да се свържем с Божествения план за реализиране на нашия потенциал.  Енергията на аметиста е енергията на просперитета. Не случайно чрез термична обработка на аметист се получава цитрин, който познаваме като кристал на изобилието и който държим в ъгъла на парите в дома или офиса. (според фън шуй ъгъл на парите от позицията на входната врата на стаята или офиса е левият ъгъл в дъното- заставаме на вратата и гледаме напред в ляво в дъното е ъгълът на парите, в дясно в дъното е ъгълът на взаимоотношенията.)

Счита се, че аметистът е кристал на родените през февруари, носи им вътрешен ми и спокойствие, свобода.

Ключови думи още за аметиста са чистота и освобождаване от пристрастявания. Има силно въздействие върху коронна чакра и трето око. Отнася се към елемента въздух/вятър.

Аметистът е кварцов кристал и варира от бледо лилаво (като този на снимката) до наситено виолетово.

Аметистът устокоява ума

Аметистът въздейства на ума като го успокоява или стимулира според нуждите. Дава достъп до полето на мъдростта и проникновението. Помага да се разбере истинската природа на любовта.

Работим със самия кристал или с неговата извлечена вибрация за вътрешен прием кристална есенция „Аметист”. Тази есенция е помощник на всички, които работят с пациенти, клиенти или имат досег до негативна среда. Подпомага изчистването и трансформирането на негативните чужди записи, попаднали в нашето поле. Подсилва защитата ни.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!