Апофилитът е кристал на месец април 2012

Подходящ за работа през този месец е апофилит, който е силно успокояващ и спомага за откъсването от реалността и спазването на дистанция с емоциите. Апофилитът може успешно да ни преведе през ситуации на раздяла, особено ако е много болезнена, като ни помогне да се свържем с душата си и  почерпим сили от нея. Апофилитът е любим кристал на рейки-лечителите именно поради тези си свойства да релаксира и откъсва от ежедневните проблеми.

За свързване и работа с кристали не е нужно непременно да ги притежаваме или държим в ръката си. Достатъчно е желанието ни да се свържем с тях, което може да стане на мисловно ниво. Препоръчвам ви да работите с кристали, те са концентрирана и материализирана светлина и са много силни и всеотдайни наши помощници в прехода.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!