Арагонит -кристал на стабилността и практичността

Подходящи за работа са също кристалните есенции “ЛИЧНА СИЛА” и “ЗВЕЗДНИ БРАТЯ” в едно с кристала аргонит.

Арагонитът е заземяващ кристал, свързан с енергиите на Великата Майка Богиня Земя. Той ни помага да се центрираме и да се стабилизираме в основата. Има способността да ни свързва с вътрешното дете и ни помага да се справяме със свръхсетивността. С негова помощ се учим на практичност, гъвкавост и толерантност. Дава сила и подкрепа, освобождава от стрес и гняв. Аргонитът има таланта да стабилизира духовното развитие, което ни излиза от контрола..

аргонит в формата му на спътник

аргонит във формата му на спътник

 

аргонит в по-финната му вибрация, наричан рибешка опашка

аргонит в по-финната му вибрация, наричан рибешка опашка

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!