Галенит – камък- пазител и водач в прехода

Може би не случайно галенит е широко разпространен. Това е един от кристалите, които защитават светлината и хората стремящи се към нея. Особено ценен при духовни практики, при самолечение, когато част от информацията идва от минали животи или се осъществяват процеси на регресия. Галенит помага и на двете страни- на пътуващия назад във времето и на неговия водач- лечителя, имаш за задача да възстанови баланса. Основното качество на галенита е заземеност и центрираност. От там произтича и способността да се възстанови здравият разум там, където сме се отделили от реалността или сме заключили потенциал в миналото. Кристалът галенит съдържа сребро и олово и държи медитиращият или хората, които го имат в аурата си здраво стъпили на земята.

Галенит е особено нужен на мнозина, които в момента изпитват емоционален дисбаланс, не знаят какво се случва с тях, накъде води всичко това? Кристал на активния духовен преход в по-високите измерения. Ценен помощник на промяната. Добре е да го има във всеки дом, всеки офис. За приготвяне на кристални есенции се използва само индиректен метод.
За поръчки на кристали и изработка на лична кристална есенция или аура хармонизатор пишете на astrostefka@ourplanet.cc

Галенит- възстановява връзката със земята

Галенит- възстановява връзката със земята

Основен курс по кристали, кристало терапия и кристални есенции на 16 и 17 юли 2016 в Кабинет “В Сърцето” Пловдив.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!