Изумруд-кристал на успеха

Кристалната енергия за изумруда е пречистената и одухотворена сила, носеща автентичност и интегритет. Това е кристал, предимно зелен на цвят, подкрепящ единството и носещ благословията на споделената любов. Подпомага яснотата, дава сила за преодоляване на трудности, обединява потенциал и фокусира енергията в правилната посока. Добре сихронизира личните с колективните, групови цели.Това е още кристал на обновлението, едно нова аз се ражда в новия ден. Препоръчителен за хора на духовния път в стремежа да намерят и оползотворят себе си успешно, както и за двойки и партньри. Наричат го още кристал на доверието и отдадеността.

Наличен като кристална есенция в кабинет “В Сърцето” за вътрешен прием и като аура хармонизатор.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!