Кианит е кристал на месец март 2012

Кристал на месеца е синият кианит, който е високо вибрационнен и спомага за връзката ни с каузалната чакра и смъкването/даунлоадването на информация от високите духовни нива и превръщането й в мисъл. Кианитът не задържа никаква негативност и не с нуждае от пречистване. Подтиква към изразяване на собствената истина  спомага за освобождаване от страхове и блокажи. Много подходящ за този етап на прехода. С кристалите на месеца е добре да се медитира или да се призовават на помощ. Дори и ако не можете да се сдобиете с тях, може да се работи с намерение, с или без визуализация.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!