Кристалите на месец Ноември

През ноември 2011 насочвам вниманието ви към селенита– който е високо вибрационен кристал, активиращ 11та чакра от 12те петоизмерни и която чакра е тази на душата. Селенитът помага да се филтрира светлината идваща от Източника и да се адаптира на душевно ниво. Носи перфектен баланс на мъжките и женски енергии и насища с енергиите на безусловната любов. В древна Атлантида двойките преседявали в стаи, изградени от селенит за хармонизиране на отношенията и особено преди зачеване. В София, в музея на Земята и хората има много, някои от тях огромни по размер, експонати селенит.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!