Кристали на месец май 2012

Препоръчвам този месец да работите с кристалите, които ви свързват с родната планета, ако това ви е известно. Ако не ви е известно тогава медитация със селенит или кварц, най-вече планински кристал,  за изясняване на подходящия кристал, който да подпомогне за осъществяване на връзката ни с дома. Селенитът също подпомага свързването с душата ни, а това носи вътрешен покой и вдъхновение – две неща от които много се нуждаем в тези турбулентни времена.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!