Кристали на месец юни 2012

Селенит, Кианит, Калцит

Иска ми се да препоръчам отново  селенит, подходящ за връзка с душата и припомняне на житейската мисия и също син кианит, с помощта на който успешно може да се смъква информация от Източника под формата на идеи и мисли. Към това може да се добави и калцит за подсилване на чувството за единство. И трите кристала са високовибрационни и се съотнасят към горните 3 чакри на петоизмерните 12. Калцит – за звезден портал, селенит – за душата звезда и кианит за каузална чакра.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!