Кристал на месец май 2013

Кристал на месец май 2013 е изумруд. Зеленият изумруд е източник на вдъхновение, спокойствие и търпение. Той има способността да усилва безусловната любов и да пази партньорствата. В миналото любимите са си разменяли парченца изумруд и когато са поемали на път са следили дали се променя. Ако не- значи лоялността е налице. Ако настъпи промяна в цвета на изумруда, значи другият не е издържал на изкушенията.

Изумрудът отваря сърдечната чакра и разширява хоризонтите.

Медитацията и свързването с този великолепен и нежен кристал може да стане както с физически, така и с виртуален контакт. Достатъчно е намерението. Работата с кристалите прилича много на свързването с ангелите – молитвата е начин на на свързване и подкрепа.

emerald-ring

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!