Лазурит, кристал на месец декември 2011

Лазуритът стимулира и подкрепя третото око, а с това и неговите функции на ясновидство, лечителство и изобилие. Лазуритът спомага за балансиране на менталното тяло и за отварянето на душата към нови опитности с невидимия свят.

Добива се предимно в Афганистан, където се намира чакрата на третото око на планетата Земя.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!