Леопардов яспис – здрав разум и отговорност

Ясписът е един от най-даващите, подхранващи, подсилващи кристали. Още при първи досег с него се чувства как от полето му приижда енергия към нас. Има различни цветове и вариации на изява, а леопардовият специално е камък на силата. Неговата сила идва от земята, както и силата на леопарда, който е единственото животно, което качва плячката си на дърво и винаги търси да има наблизо дървета. Леопардовият яспис е кристал, олицетворяващ и подхранващ здравата връзка със земята. Той се смята за шамански кристал, помощник на шамани и лечители, тъй като с негова помощ от дълбоките неосъзнати нива се извличат блокиращи емоции за да се отработят и освободят. Силно подкрепя женската полова система- облекчава менструални и климактерични неудобство. Има силен творчески заряд и подпомага визуализациите, като същевременно внася нужната доза здрав разум и отговорност, нужни за поемане по Пътя. Леопардовият яспис е един от любимците на родените под знаците на Лъва и Рака и подходящ за свързване и медитация по време на техните месеци- юли и август. Подпомага също гърлената чакра и възможността да се изразяваме ясно и разбрано.

User comments

Леопардов яспис за благоразумност и красноречие

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!