Мусковит-мост между физическа и фина реалност

Мусковит наричат още “котешко сребро” заради особения блясък. Кристал свързан с ангелското царство улесняващ контакта с невидимия свят, усилващ психичните сили – любим кристал за лечители и енерготерапевти. Наричат го още “визионерски кристал” – използван за усилване на визионерството. Работи на ниво сърдечна чакра и усилва лечителските и ясновидски сили. Едно от ценните му качества е способността да помага да се разберат илюзиите и припознаят частите от аза, които отхвърляме и проектираме в околния свят. В този смисъл е кристал- огледало на вътрешния свят, като в едно с това подпомага трансформацията и интеграцията на отхвърлените части на АЗА.

Мусковитът е рядко познат и използван кристал. Крехък и деликатен, с качество да облекчава напрежението във физическото тяло като го свързва  с останалите тела. Мусковитът прави мост между физическата и фина реалност. Използва се да успокои напрежението в земните пластове и намали риска от земетресение в рисковите геопатогенни зони. Лек и нежен, подпомага да гледаме с радост напред и с благодарност назад.

Мусковит необработен

Кристал полезен за разрешаване на дилеми, за ясно изразяване на чувства и свързването им с мислите. Подпомага тялото в намиране на правилните килограми и външен вид. Придава блясък на косите и очите, когато осъществи хармонична връзка с ползвателя си. Подпомага освобождаването на стреса, огъвкавяването и обследването на болезнени спомени и чувства.

 

Налични образци мусковит има в кабинет “В Сърцето” Пловдив.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!