Океанит- кристал на кармичното достойнство

Интересен по форма кристал, който има пухести на външен вид образования, които гледащият е привлечен да погали. Но направи ли го бързо отдръпва ръката си. Кристал – помощник на Новата ера на земята, който подпомага свързването на висшите аспекти със земния план в една осъзната реализация. Може да се каже че има енергията на Ганеш- разчиства препятствията и дава сила, за довършване на задачите. Носи смирението да приемеш съдбата си и да носиши товара на кармичния си дълг като потенциал за израстване.

Океанит клъстър

Друг дар на този великолепен кристал е осъзнатостта за връзката между действия в миналото, причинили настоящето и връзката между настоящето и бъдещето. Не случайно го наричат кристал на кармичното достойноство- излъчва го и го придава силата на самоопрощението. При работа с този кристал се достига до дълбоките пластове на истината, която другите изразяват. Така предпазва от остри емоционални реакции и атаки както към другите, така и към себе си, в този смисъл е полезен за постигане на вътрешен мир и израстване чрез достойнство.

Щом си направил каквото си могъл, да можеш да излезеш с достойнство без да си навличаш нова карма.

Този кристал е истинско бижу в короната на осъзнатостта! Рядък и труден за намиране.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!