Океански яспис: камък на Антлантида

Този кристал носи енергетиката на обновлението и възраждането, на преминаването през осъзната промяна, като големят му дар е способността да подпомогне да намерим опора в собствената си мъдрост, като останем центрирани и дистанцирани от случващото се без това да ни прави студени и неадекватни спрямо другите. Океанският яспис ни учи да състрадаваме и подпомагаме околните като преди това ни подготвя със солидна тоза грижа и любов към себе си, удоволетворяване на мисловните и емоционални наши потребности и чак след това ни дава шанс да се протегнем и подкрепим без да поемаме чужд товар. Да се справим с промяната е друг негов дар като ни учи да приемаме естествените ритми и цикли на живота. Океанският яспис подхранва енергетиката ни, лекува неразрешените ни и скрити емоционални рани и помага да поддържаме позитивни мисли, не защото така трябва, а защото сме поели отговорността да се грижим за себе си! Психологично подпомага лимфния дренаж и пречистването, освобождава стрес и напрежение и подкрепя имунната защита. Камък подкрепящ импулса ни да служим на доброто и другите като преди това си свършим най-важната част- да служим на себе си и напълним собствения си извор, от който да раздаваме.

Океански яспис се отличава с мекота и проникновеност

Подходящ кристал за лечители и придружители на болни, който подсилва лечебния процес и лечителски способности. Подпомога също процеса на излекуване на минали злоупотреби с лечителство и психична сила, ако има такъв запис в полето.

Рядък, за работа с него може да се ползва под форма на кристална есенция “АТЛАНТИДА”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!