Опушен кварц

Опушеният кварц е кристал на основната чакра- добре заземява и материализира. Същевременно повдига вибрациите ни. Един прекрасен анти-стресов кристал, който неутрализира негативните емоции и помага за тяхното елиминиране. Той ни учи как да се освобождаваме от минало, което вече не ни е нужно. Освобождава от страх и депресия, повдига настроението. Добър е за помощ при лъчелечение, има способността да абсорбира негативните електромагнитни вълни. Помага при главоболие и нервно напрежение. Верен спътник е на всеки, добре е да се държи в джоба, до кмпютъра, до леглото, особено ако в спалнята се намират електрически уреди и компютри.

Като негова есенция сме подготвили тази с наименованието „Ново начало”. С нейна помощ се подготвяме за предстоящите промени и се освобождаваме от съпътстващото ги напрежение от неизвестността. Есенциите са за вътрешна употреба като хомеопатичен препарат.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!