Син дантелен ахат-изказване на потиснатите чувства

Този кристал е много особена разновидност на ахата, почти оформен като самостоятелен по действието си. Нежна фина енергия, която благоприятно въздейства на гърления център и внимателно проправя път на неизказаното, натрупаното, заключеното. Може да се каже символично, че е нещо като ключ, с който се отваря гърлената врата, за да се изразят и проявят аспектите на по-долните чакри. Силно лечебен и успокояващ кристал, който едновременно въздейства на възможността да се изразяват и мисли, и емоции. Подкрепя, подхранва и лекува стари модели на подтисната изказаност, която може да се проявява и като проблематика във врата, раменете, горната част на гръдния кош. Като механизъм на действие кристалната енергия на синия ахат свързва духовното с мисловното поле и подмогава възвръщането на спокойствието, вътрешния мир.

Наличен като полиран кристал и/или кристална есенция.

Син дантелен ахат

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!