Содалит

С цвят синьо, содалитът обединява логиката и интуицията и отваря полето за приемане на информация от висшите измерения. Содалитът помага да се преодолеят мисловните бариери и ограничения и подкрепя стремежа към истина. С негова подкрепа отстояваме позицията си и успешно се противопоставяме на хора с по-силна воля, които играят ролята на авторитети. Използван по време на медитация, като поставен наблизо или в ръката, или на третото око този кристал ни помага да осъзнаем причината за ситуацията, в която сме се озовали. Много подходящ е също за групова работа и тийм билдинг- усилва сплотяването и стремежа към обща цел. Друго негово ценно качество е че може да извади сенчестата ни страна по начин, по който да се приемем или премем другите без осъждане.

Подходящо се комбинира в духовната работа с кристалната есенция “Лична сила”  и “Енергийна свобода”.

Виж също оргонити-биоенергийни хармонизатори.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!