Флуорит- преодолява хаоса и увеличава продуктивността

Кристал с организираща сила, подходящ за да се справим с хаоса, настъпващ при претоварване с множество задачи и отговорности. Помага да поставим правилно проритетите си и да впрегнем всички ресурси, без това да се отразява на натоварването! Магически камък за свършване на много работа за кратко време. Действа едновременно на физическо, ментално и емоционално ниво. Освобождава от илюзиите, изтегля негативните енергии и предпазва от негативното въздействие на електромагнитните вълни, особено от техника и компютри. Заземява енергията,  пречиства и реорганизира. Структурира. Свързва пряко с Вселенския Разум и затова го наричат още “кристал на гения”. Съществува в бял, зелен, син, кафяв, виолетов и др. цветове.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!