Халцедон – вътрешен мир и самочувствие

Халцедонът принадлежи към кристалите от групата на ахата- популярни, широко разпространени и важни за развитието на човечеството кристали, които си остават неразбрани и недостатъчно използвани. Основното качество на тези кристали е чувството за вътрешна опора и стабилност, която се постига с по-доброто заземяване чрез емоционален, физически и интелектуален баланс. Енергията на тези кристали е мека и топла, хармонизира неусетно ин-ян перспективата и подпомага самоприемането- стъпка нужна преди самолюбовта. Големият им дар е подкрепата и окуражаването да се говори истината! Да се изразяват чувствата с подходящи думи и да се остоява позиция. В синия си вариант халцедонът е още наричан “камък на оратора”,който подпомага преодоляването на страха от говорене пред публика или пред група хора. Ведно с това подпомага телепатичния контакт, трансформира негативността в тиха радост. Креативен кристал, отваря, заземява и извисява. Подходящ за подпомагане учебния процес- усвояване на нови умения, учене на нов език и преквалификация.

В някои шамански традиции халцедон е използван в риталите за въздействие на времето като природа.

Виж още кристаликристални есенции, курс по риторика “Твоят успешен глас-твоят стил и талант”

Халцедон- геод. В най-високата точка 26 см, най-широката 19 см. Наличен.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!