Херкимеровият диаманд кристал на месец февруари 2012

Херкимеровият диамант е  съзидателен кристал. Разчиства полетата на чакрите, за да потече енергията и информацията. Той е много мощен и зареждащ. Улеснява телепатичната връзка със същности от други измерения или физически разделени партньори. Общуването се улеснява ако и двама имат по един кристал. С помощта на херкимеровият диамант се възстановяват спомени от предишни животи и се осъществява необходимото лечение на това ниво като помага да се отстранят блокажите и излекуват раните.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!