Хризопраз- зеленото злато на земята

Този кристал е от групата на ахатите и се родее с халцедона, като има специфичното качество, да отваря, разтваря, въздига, повдига. Предимно работейки на ниво сърдечна чакра. Като резултат дава надежда, вдъхва кураж като при това спомага да се изведе творческата сила. Това е кристал на вдъхновението, на личните прозрения, които подпомагат възприемането на истината по начин, който освобождава.  Наричан е още кристал на вярността, на лоялността ва отношенията- бизнес или лични. Емоционално вдъхва доверие и сигурност, мобилизира и стимулира. Свърза сърдечната чакра със сърцето на земята. Кристалната есенция, приготвена от него, успокоява стомашно-чревния тракт, лекува вътрешното дете, подпомагайки освобождаването на болезнени детски спомени, превърнали се в блокажи. Друго ценно качество е успокояването и преодоляването на тревожността през нощта и елиминирането на кошмарните сънища.

Подходящ за работа и вътрешен прием като есенция.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!