Календар за месец декември 2022

4 декември, неделя, София, традиционен годишен семинар за настройка и синхронизация с предстоящата година  “ГОДИНАТА 2023 И АЗ” има само 7 свободни места! Запишете се навреме.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!