Календар на Кабинета август и септември

КУРС ЛИЧНА СИЛА И ВДЪХНОВЕНИЕ

Страницата на курса

Първа група- занятия на 28ми август, 11ти септември и 25ти септември  (сряда) от 18.30 до 21 ч.

Втора група – занятия на 3ти септември и 17ти септември (вторник) от 18.30 до 21 ч.

ВОДЕНИ МЕДИТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ГРУПА

На 5ти и 19ти септември (четвъртък)  от 18 до 19 ч.

ВОДЕНИ МЕДИТАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ГРУПА

На 12ти и 26ти септември (четвъртък) от 18 до 19 ч.

 

ДУХОВНА И ТВОРЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА В ГРУПА

На 22ри септември (събота) от 10 до 12 ч.

повече информация

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!