Месец август 2013

Календар за месец август 2013

6 август 2013 новолуние в Лъв, настъпва в края на деня в 23.52 ч. време за формулиране на желания и намерения, виж примерни формулировки на Жан Спилър

7 август –  Плутон и Юпитер в опозиция

16-25 август – време за забавления

20 август – пълнолуние във Водолей, настъпва в 3.52 ч. и е време за освобождаване от ненужните емоции и отношения с помощта на лунна баня

26 август – недоразумения между Венера и Уран, кратка буря на хоризонта

28 август – Курс по ЛИЧНА СИЛА И ВДЪХНОВЕНИЕ –първа група

3 септември – Курс по ЛИЧНА СИЛА И ВДЪХНОВЕНИЕ –втора група

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!