Месец ноември 2010

Новолуние – 6 ноември 2010 в Скорпион

Край на рерторградното движение на Нептун – 7 ноември 2010

Край на ретроградното движение на Венера и Юпитер – 18 ноември 2010

Пълнолуние – 21 ноември 2010 в Телец

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!