Ежедневна петоизмерност

За поддържане на високо вибрационно ниво се изисква дисциплина и ежеднева работа.

Нужно е да се създаде ритуал, с който сутрин и вечер да се отделя време за изчистване, защита и насищане с положителна енергия. Изборът как да стане това е индивидуален, а и много богат като се има предвид колко много информация и помощ е достъпна сега.

Ето някои примерни и лесни за изпълнения стъпки, които да ви помагат:

  1. Ежедневна работа с Архангел Михаил и молба да поставя синьото наметало на защитата.
  2. Ежедневна работа с Архангел Сандалфон да ни поставя в петоизмерно балонче, в което да си плуваме цял ден и да общуваме само с хора и обстоятелства, които са петоизмерни.
  3. Ежедневни молитви към личните ни ангели и архангели. Ако е нужна яснота по някакъв въпрос молитви се отправят към Архангел Гавраил. Ако работите ви е свързана с помощ към други души по пътя на израстването – тогава на помощ е Архангел Метатрон. Ако е нужно пречистване на място или ситуация с виолетов пламък – Архангел Задкиел и т.н.
  4. Ежедневен контакт с природата. Това е почти задължително. Така се постига вътрешна хармония и мир.
  5. Повече време за релаксация, медитация и спокойствие.
  6. Повече време в нищо неправене, а просто удоволствието да си на Земята.
  7. Игри, радост, забавления – най-лесният начин да си в хармония със себе си!
  8. Изчистване на обкръжението и общуване с хармонични хора.
  9. Изключване от ежедневието на манипулативни медийни програми.
  10. Слушане на приятна и зареждаща музика, общуване с деца, изкуство.

Време за лично хоби и за благотворителност и.т.н.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!