Упражнение за заземяване с делфини

Както вече споменахме, втората чакра в петоизмерната система е основната и тя е свързана с делфините.

  1. Запалете свещ и се отпуснете.
  2. Повикайте Архангел Михаил и личните ви ангели да ви пазят.
  3. Затворете очи, дишайте и издишайте дълбоко, като се стараете да дишате осъзнато – с насочено внимание към всяко вдишване и издишване.
  4. Представете си как се намирате на полянка, на която има басейн, в който плуват делфини. Всичко наоколо е спокойно и обляно в мека, платинена светлина.
  5. Седнете край водата и погледайте делфините. Ако решите влезте в басейна да поплувате с тях. Поговорете си с делфините. Питайте ги какво ви е нужно, за да сте по-заземени. Чуйте какво ще ви отговорят под формата навярно на мисъл или идея.
  6. Когато сте готови, се сбогувайте с тях и им благодарете.

Върнете се обратно, отворете очи, разтъпчете крака и изпийте гореща напитка.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!