Изпращане на облак от любов

  1. Решете на кого искате да изпратите любов.
  2. Запалете свещ, затворете очи и се отпуснете. Визуализирайте човека или съществото, на което искате да изпратите любов. Нарисувайте мислено облак и го наситете с качествата, които искате да изразява – подкрепа, грижа, съпричастие и т.н. Ако се отнася за любовни и интимни взаимоотношения наситете го с нежно розово. Ако са приятелски взаимоотношения – с нежно оранжево.
  3. Представете си как протягате ръце и изпращате наситеното облаче до вашия човек. Помолете вашите ангели, еднорози и дракони да го отнесат.
  4. Благодарете им, отворете очи и се заземете.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!