Изтриване на стари записи и записване на нови в енергиите на Триединството

Когато работим с матрици на стари записи, които вече не ни вършат работа или ни ограничават, блокирват свободното развитие –някои от тях идват от предците, от родителите, семействата, партньорите, средата или са лична карма-ние ги изтриваме и на тяхно място записваме нови или трансформираме старите записи в нови. Тогава е нужно да стабилизираме полето на новите записи и да ги направим трайни. Счита се че презапис на информация от подсъзнанието се прави на 40ия ден от началото на енергийната работа, макар че в днешното ускорено време и в зависимост от индивидуалното развитие този срок е приблизителен, може да се каже, случва се по-рано или най-късно на 40 ия дено от ежедневната работа с този запис. За това и постите, молитвите, помените са белязани от този период на 40 дена. Енергийната работа се състои от молитви и/или мантри, медитации, осъзнаване или други техники на освобождаване от менталното и емоционално полета. Същото като работата с файлове в компютъра- дезархивираме, променяме и е нужно да запишем новата информация. Често при светлинна работа се забравя или пропуска третият елемент, а ние навлизаме във енергиите на триединството. Нашият двуполусен свят на добро и лошо, става триединен, където НИЕ, ЕДИНЕНИЕТО, БОГ става третият полюс.  За това е нужно, когато работим не само да намираме, отваряме и изтриваме, но също и да правим нов запис и да го запаметяваме. Ето примерна молитва/мантра за изтриване, осъзнаване и записване в енергиите на ТРИЕДИНСТВОТО:

 ИЗТРИВАНЕ:

Господи, моля те изтрий записа в мен, който ме прави участник в ситуацията между мен и…(описва се случая).

ОСЪЗНАВАНЕ:

Въпреки, че съм част от тази ситуация аз напълно и безрезервно приемам себе си, прощавам си и се обичам.  (така поемаме отговорност, а когато поемаме отговорност, освобождаваме ЛИЧНАТА СИ СИЛА)

ЗАПИСВАНЕ:

Господи, моля те стабилизирай полето на новите записи на любов, баланс, хармония, центрираност, здраве и изобилие и ги направи трайни сега. (правим новия запис)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!