Кармично изчистване и зареждане с енергия на географско място или страна

По Даяна Купър

  1. Определете мястото, на което искате да помогнете и влезте в медитация по познатия ви начин. Като повикате Архангел Михаил да ви наметне със синьото си наметало, както и като призовете личните си ангели. Дишайте и издишайте дълбоко и осъзнато.
  2. Запалете свещ и се помолете на ангелите да пречистат кармата на това място.
  3. Визуализирайте мястото/страната  на картата на света.
  4. Нарисувайте шестолъчна звезда (триъгълник на горе и триъгълник надолу) и го запълнете със златно-сребърно-виолетова светлина. Нарисувайте около него Златен овал. С тази енергиия пречистете мястото. Така се чисти карма включително и от древна Атлантида.
  5. Визуализирайте как светлината се разлива по енергийните линии под земята и я пречиства.
  6. Повикайте ангелите да попеят на това място.
  7. Повикайте огнени дракони да изгорят илюзиите, а еднорозите да разпръснат любов.
  8. Вижте как балончета от любов докосват всички хора и живи същества на това място.
  9. Когато сте готови, благодарете на духовната йерархия, отворете очи, заземете се, изпийте чаша вода или топла напитка.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!