Кратка любовна медитация с утвърждения

По-долу звуков файл.

Дълбоко в мен е изворът на любовта. Позволявам си да го достигна, позволявам си да го събудя, така че любовта да напълни сърцето ми, да напълни ума ми, да напълни тялото ми.

Да облее всяка моя клетка и влее в нея, в нейното ядро и генетична структура субстанцията на чистата божественост в мен.

Да възвърне спомена за моя истински път, свободен от намеси и влияние. Свободен в избора си да преживявам любовта.

Щом сърцето ми, умът ми, тялото ми се обединят в любовта, любовта прелива и облива всичко, до което се докосвам.

Напълва ме така, че започвам да искря в чистото поле на своята неповторимост.

Излъчвам любовта около мен и насищам своя свят и ден, насищам своето пространство тук и сега, с чистата божествена искра на любовта, на която светът около мен откликва, и която светът около мен възвръща многократно умножена и обогатена в мен. Колкото повече отдавам, толкова повече получавам и приемам, и насищам в мен.

Свързвам своето богатство от любов одухотворена с безкрайния и безконечен извор на Божествеността. Възвръщам спомена за това че имам уникална, лична и неотменимо постоянна връзка с изобилния извора на Единното, където безграничният потенциал в мен се изразява и проявава в силата да бъда своя истински АЗ одухотворен и вкоренен.

Насищам с безграничната любов съществото в мен, детето в мен. Повдигам се, и вдъхновявам, ОКРИЛЯВА в любовта на новия си ден.

Любовта в мен се вкоренява, любовта в мен се заземява.

Аз съм любовта и всичко в моя ден е нейната проява.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!