Многоизмерна антивирусна защита активирана

Препоръчително е да се чете рано сутрин в продължение поне на 21 дни и при нужда в хода на деня. Да бъдем в своето лично пространство, където силата е в Любовта. Към това по желание медитация “Енергийна свобода”

  • Призовавам Лечебния екип от Плеядите и моля за пълно многоизмерно лечение на тялото и повторно вграждане на идеалната етерна матрица на здравето и дълголетието.
  • Сега изтривам всяка нискочестотна информация от всички записи на съзнанието, подсъзнанието и паметта на моите фини тела и центрове. Изтрито е. Паметта ми е чиста и свободна от всички чужди и мои собствени негативни програми за болекти, неуспехи, безпаричие, самота, проблемни отношения и външен контрол, страх и неприемане на истинската ми същност като душа в тяло. Всички негативни и блокиращи програми са изтрити на всички нива. Направено е. Паметта ми е чиста и защитена. Направено е.
  • Изчиствам с енергията на Виолетовия пламък всичко негативно и свръхнормата в моята енергийна система. Направено е. Всичко е в равновесие. Чистя и всички вируси на негативното, проникнали в моето съзнание, подсъзнание и в паметта на клетките на тялото, на всички нива. Изтривам ядрото на матрицата на страха и холограмата на разпятието. Прерязвам всички нишки свързващи ме с тех и съм свободен/на. Аз съм в своята Сила. Направено е.
  • Аз съм здрав/а енергийно и психически. Защитен/а съм от всякакви вируси. Моята многоизмерна антивирусна защита е активна и работи сега на всички нива. Направено е.
  • Мислите ми са чиста лечебна енергия, съзнанието ми е заредено с антивирусната защита на Източника. Тя се активира винаги, когато преживявам дисхармония, стрес или съм в нездравословна среда.
  • Аз съм в равновесие и съм защитен/а от вирусите на негативното. Така е. Презаписът е направен и съхранен. Аз съм.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!