Молитва за България

Божествени Създателю, Баща, Майка и Син в Едно,

Моля те, защити България от външни и негативни влияния, от психични въздействия и манипулации, пречисти и стабилизирай аурата на страната ни, трансформирай негативната енергия в положителни вибрации. Пречисти, разпръсни и реорганизирай всички неща, които не са в перфектен порядък, помогни ни да преодолеем всички форми на дезорганизация и разединение. Заземи и интегрирай позитивните високи вибрации. Стабилизирай общността ни и ни обидини в общата цел за добруването и прогреса на Родината ни. Помогни ни да постигнем разбирателство, толерантност, балансираност и координираност, да се освободим от илюзиите и проявим здрав разум и лична сила на всички етажи от обществото. Да бъде Волята ти за всеобщото Благо! Амин!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!