Молитва за Земята

Когото тази молитва намери, нека я четем около 12 ч. местно време всеки ден до Великден и отвъд (40 дена).

Моля всички същества от Светлината, в чиято свободна воля влиза да помагат на Земята и човечеството за развитие, благополучие и изобилие в името на Светлината, да дадат Консистенцията на свободата на всички мисъл-форми, същности, нива на съзнание, сили и т.н., които искат човечеството да бъде въвлечено в политически, етнически, военни, икономически, медицински, фармацефтични, оръжейни и други конфликти от всякакъв характер и негативни ситуации, както и да бъдат привлечени природни бедствия, като бури, градушки, скакалци, наводнения, пожари, глад, земетресения, епидемии, болести и други възможни негативни за Земята варианти. Нека свързаните с тях сили и нива на съзнание да бъдат обгърнати от Консистенцията на свободата, да бъдат предадени на Силите на Светлината и да бъдат трансформирани в името на любовта, мъдростта, истината, хармонията и мира в името на Самия Живот. Нека бъде извършено дефрагментиране на съзнанието на Земята и нейните жители за най-висше благо, до нивото до което това е възможно в настоящия момент и в съответствие с Божествена воля, за да може всеки да изпълни своята мисия поставена от Светлината. Да бъде Светлина! Да бъде красота! Да бъде Мъдростта! Да бъде Любовта! Да бъде Божията воля! Да бъде чиста и светла Земята! Да бъде здраво и преуспяващо човечеството! Амин!

Нашата красива планета Земя

Нашата красива планета Земя

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!