Молитва за разграждане матрицата на “нямането”

Тази молитва се „роди” много спонтанно в енергиите на трансформацията на май 2014 и в изключително важния момент на разграждане на ригидните, стари матрици, които новите вибрации помагат да освободим и отворим полето си за любовта, изобилието и творчеството. Всеки, който иска да работи с нея ще я „намери” в подходящия момент и ще усети колко време  да работи с нея и как да го стори. Благодаря!

Молитва за разграждане матрицата на „нямането”

Отче наш, Божия майко, Христово съзнание, ангели и архангели, възнесени учители, духовни и лични водачи на българската нация  и етнос,

Молим Ви за съдействие и подкрепа в този момент сега  в разграждането на матрицата на „недоимъка и нямането” и трансформиране на освободената енергия в любов, светлина и изобилие за цялата българска нация и етнос у дома и по света. Напътствайте ни да променим мисловните и емоционалните ни нагласи,  да внесем енергията на прошката, благодарността и приемането. И нека всичко става за всеобщото благо, според индивидуалния и колективен План и по Божията воля. Нека трансформацията протича така, че всеки участник да се чувства добре, вдъхновено, бодро и да плува в енергията на любовта, а излишната енергия да се заземи в корена на българското родословно дърво.

Господи, моля те стабилизирай полето на новите записи на любов, баланс, хармония, центрираност, здраве и изобилие и ги направи трайни сега.

Благодарим Ви! Амин!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!