Олимпийските игри

За активирането на земните чакри и осъществяване на планетарния преход към пето измерение се очаква роля да изиграят Олимпийските игри в Лондон през 2012 с потенциала си да представляват фокус на положителна енергия и обединение на всички нации. Не случайно тези игри се провеждат, където е центърът на Земната чакра – за да подпомогнат нейното активиране и отваряне. Тази чакра, която е разположена на територията на целия Лондон, вибрира под знака на 1 и новото начало и е свързана със Сириус. Както споменахме неин управител и пазач на кундалини е Архангел Сандалфон.

Тя съдържа семената на духовния потенциал на планетата. Когато останалите чакри се подготвят, Земната чакра подтиква и отпушва Звездния портал в Арктика. Така планетата ни – а това е механизмът и за всеки човек –  ще осъществява прехода към новото измерение или още така нареченото Възнесение.

Олимпийските игри имат за задача да повишат енергийното ниво в тази чакра чрез въодушевлението и възторга от игрите. Олимпийските игри са също изобретение на древна Атлантида, където състезанията са били провеждани като триумф на  обединението, празник на физическото съвършенство и не са имали комерсиален характер.

Изключително важно е да благославяме игрите и поддържаме визията за тяхната успешна подготовка и провеждане, за да помогнем на Земята да осъществи прехода през 2012. Част от този преход сме и ние, работниците на светлината.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!