За постигане на равновесие с елементалните енергии

Съставени от Тими Стер

Носят великолепна вибрация и помагат в моменти, когато не сте в равновесие. Отпуснете се и дишайте дълбоко, включете тиха музика и прочетете всяко твърдение, ако е възможно на глас.

КЪМ ДУХА 
Моля за равновесие с Духа. 
Искам да съм в единство със Сърцето, затова нека всяко мое вдишване да преминава през него и да освобождава вселенска Любов, Радост и Мир. Знам, че “Всичко е Единно”, и затова живея в Хармония и Уважение с целия Живот. Вървя уверено по пътя, следвайки насоките на сърцето. 
Моля за единение с Любовта и Радостта в самата същност на моето Сърце, същността АЗ СЪМ. Освобождавам всички страхове и осъждания, освобождавам се от лапите на ума и егото. Предавам се на Духовния поток в живота ми, за да усетя Радост и Любов във Всичко Съществуващо. Знам – всичко останало е илюзия. Амин. 

КЪМ ОГЪНЯ 
Моля да бъда в равновесие със стихията на огъня, за да усетя вкуса на Движещата сила и Ентусиазма в целия живот. Изпълнен съм с енергия и светлина, усещам Радост. 
Освобождавам се от гнева и паниката, защото ми е лесно да простя и да освободя. Няма да изпадна в осъждане за да оправдая недостатъчното движение и израстване. Освобождавам в огъня всичко, от което няма нужда в живота и моля трансформиращата мощ на огъня да ме свърже със Страстта и Радостта, и да възпламени искрата на Светлината, която е в мен. Амин. 

КЪМ ВОДАТА 
Моля да бъда в равновесие със стихията на Водата, за да мога да проявя качествата Подкрепа, Грижовност, Нежност, Съучастие. Усещам Вяра и Приемане, живея в Благост и Благодарност, в Спокойствие и Безгрижие. Усещам Безусловна Любов през цялото време. 
Моля стихията на Водата да ме съедини с Благостта и Безгрижието. Разтварям сърцето си за потока Вода, за да усетя същността на Любовта, Грижата и Нежността, дълбоко в своето Същество, за да мога да живея в Благодарност, Спокойствие и Мир. Амин. 

КЪМ ВЪЗДУХА 
Моля да бъда в равновесие със стихията на Въздуха, за да бъда оптимист, с Вяра и центриран. Да бъда гъвкав в реакциите на жизнените изпитания. Приемам промените и израстването с Радост, и гледам на тях като на благословение, независимо, какво се случва в живота ми, защото възприемам вътрешната благодат. 
Нека стихията на Въздуха да позволи Придвижването и Напредването, и да подпомага гъвкавостта на Духа и Доверието в процеса на Духовната Еволюция и Израстването. 
Да чувам другите и те да ме чуват. Моля Въздуха да ме научи да бъда гъвкав и милостив, да ме научи да се извивам като тръстика под напора на вятъра, за да постигна вътрешна сила и гъвкавост. 
Моля въздуха, да се рея като орел по въздушните течения и да виждам Истината, която е моя Истина и Любов към Всичко Съществуващо. Амин. 

КЪМ ЗЕМЯТА 
Моля Земната ми енергия да бъде в равновесие, живота ми Структуриран и Подреден, за да усетя Финансово Изобилие и Радост. Чувствам се Уверено и Радостно на Земята и вярвам, че всичко необходимо ще ми бъде предоставено. 
Получавам удоволствие да бъда в Тялото си, усещам се Здрав и Жизнеспособен. Почитам и се грижа за физическото си Тяло с Любов. Почитам физическото си обкръжение и живея Непретенциозно, с Благост и Красота. Обикновените неща ми доставят удоволствие. 
Моля за възстановяване на земното ми равновесие с елементите на Земята и моля за единение със Земята, която е вътре в мен. Моля за аспекта “заземяване” в живота си, за да мога да проявявам и създавам заземен, за да се наслаждавам напълно на живота във физическо тяло. 
Така е! Амин. 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!