Разрешаване на конфликт

По Даяна Купър

 В ситуации на конфликт комуникацията между двете страни е нарушена и за тях е невъзможно да общуват.  Ето едно упражнение от позицията на Висшия ни Аз.

Решете с кого искате да уредите конфликт и го визуализирайте. Формулирайте своето съобщение до него от позицията на своето любящо сърце. Нека то да отразява искреното ви желание тази ситуация да се разреши с любов и за висше благо. Не включвайте конкретен начин как това да стане, защото така може да нарушите свободната воля на другия. Ето примерна формулировка:
„Скъпи…., от все сърце желая конфликтът между нас да се разреши за най-висше благо. Искам да се обичаме и подкрепяме по пътя на нашето духовно израстване. Благодаря ти.”

 

След като формулирате повикайте своя Ангел-пазител или Висшия си Аз и му дайте да отнесе това съобщение до Ангела-пазител или Висшия Аз на човека, с когото сте в конфликт.

Отпуснете се и вярвайте, че всичко е в правилните ръце. Очаквайте чудеса!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!