Упражнение за събуждане на Земната чакра в човешкото тяло

  1. Застанете прави с разтворени стъпала на ширината на таза.
  2. Фокусирайте се върху ходилата си и си представете как енергия тече през тях като оформя триъгълник под ходилата насочен надолу на 30 см под земята.
  3. Концентрирайте вниманието си върху пръстите на краката, после върху петата, после на лявата и дясна част на стъпалото последователно ляво, дясно стъпало. Продължете докато се почувствате свързани със земната си чакра.
  4. Визуализирайте земната чакра като стая под краката ви, обляна в светлина.
  5. Припомнете си, че там са семената на Вашия потенциал и те сега поникват. Тук е кундалини. А под нея има връзка, свързваща с центъра на Земята.
  6. Когато се почувствате готови, оттеглете вниманието си от там и се върнете обратно.
  7. Отворете очи и се поздравете.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!