Създаване на колона от светлина

Всеки ден, още щом отворим очи за създаване на лична защита и поддържане на високо вибрационно ниво.

Отпускаме се напълно. Дишаме дълбоко със затворени очи. С всяко издишване издишваме стрес,  с всяко вдишване вдишваме спокойствие.  Центрираме се в пространството на сърцето, духовното сърце, намиращо се зад гръдната кост, където е тимусната жлеза.

Пускаме лъч светлина, който  тръгва от сърцето и достига до източника. И втори лъч светлина, който тръгва от сърцето и достига до земята, дълбоко в нейното ядро., заземеяваме енергията. Свързваме двата лъча и създаваме колона от светлина. Разширяваме тази колона от светлина за да ни обхване напълно, всеки самостоятелно и с волята на висшата ни духовна същност и колкото е удобно, приятно и безопасно.

Възнамеряваме всички енергии по-ниски от безусловна любов да се разтворят в колоната от светлина и да се превърнат в безусловна любов. Освободените пространства да се запълнят с  безусловна любов. Възнамеряваме да бъдем центрирани в нашата колона от светлина през целия ден, през цялата нощ.

При нужда в хода на деня или при по-трудни ситуации подсилваме колоната от светлина, като се стремим винаги да сме центрирани в сърдечната чакра, да имаме здрава връзка с Бащата-Бог и Майката-Земя-Източник.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!