Създаване на лечебна аура за човек или ситуация

Духовната ни работа често е съпроводена от взаимодействие с хора, намиращи се на друго ниво на еволюционно развитие. Често това са наши близки, приятели, партньори, с които нишките на съдбата ни свързва. Знаейки законите на свободната воля се чувстваме безсилни и блокирани от невъзможност да променим нещата за наше и тяхно добро. Но какво все пак можем да направим за тях и за себе си без да нарушаваме свободната им воля?

Можем да им дадем любов като създадем за тях лечебно поле, аура от която те да могат при желание да проведат своето самолечение. Когато правим това е важно да държим себе си настрани от процесите на лечение, да не се намесваме, да очакваме или изискваме. С други думи- работим с женския аспек на енергията като създаваме условията, полето лечението да се осъществи според Божията воля и в подходящото за всеки време.

Ето примерни стъпки на работа за хармонизиране и лечение на нас самите, на други хора или на ситуация. Може и със свои думи и от сърце като се спазват посочените стъпки.

Първа стъпка- кармично пречистване с хуна прошка и покаяние

Божествени Създателю, Баща-Майка-и Син,

Ако аз, моето семейство, роднини и предци са обидили и наранили, теб, твоето семейство, роднини и предци чрез думите, мислите и действията си от началото на Сътворението до наши дни, на тази или на някоя друга планета, в това или някое друго измерение, ние те молим за прошка.

Нека прошката изчисти и освободи всички негативни спомени, блокировки, негативни енергии, намеси и ниски вибрации и ги трансформира в светлина и любов.

Амин!

Стъпка втора- зареждане

Божествени Създателю, Баща-Майка и Син, моля те помогни ми да създам лечебна аура за …(имена или ситуации) изпълнена с безусловна любов, прошка, покаяние и благодарност.

Велика Майко Земя, помогни ми да наситя това поле с лечебната ти сила.

Нека…(имена или ситуация) ползва лечебната енергия когато му/й е нужно и според волята на неговото/нейно АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ, според Божията Воля и за най-висше благо. Нека всички промени за … стават леко, приятно, забавно, здравословно и чудотворно.

Стъпка трета- стабилизиране на полето

Божествени Създателю, Баща-Майка и Син, моля те помогни ми да заобиколя това лечебно поле със защита, осигурена от ангели, архангели, светии (изреждат се имена по желание) и пазителите на минералното царство- кристалите (изреждат се имена по желание). И нека енергията в него е стабилна, а промените запаметени.

Стъпка четвърта- активация

Сега аз активирам лечебната аура за…

Енергията е активирана! Енергията е активирана! Енергията е активирана!

Стъпка пета- създаване на кратък ключ за достъп

Създавам кратък ключ за достъп до това поле с думите:

Хоопонопоно

или втори ключ (по желание)

Обичам те (имена), съжалявам, прости ми, благодаря!

Стъпка шеста- Отдръпване

Сега аз отрязвам всички нишки на очакване, оттеглям се напълно и оставям лечението в ръцета на Бог!

Стъпка седма- Смирение

Смирено благодаря!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!