Хоопонопоно

Тази медитация стана популярна благодарение на книгите на Джо Витале, в които той описва познанието на хавайските кахуни. Състои се в съчетаване на няколко мощни инструмента – покаяние – като осъзнаване за направените грешки, искане на прошка – с която се изчиства карма, даване на любов и на благодарност – за насищане с енергия.

Ние сме енергийно свързани с всяка ситуация, в която попадаме, независимо дали сме участници или просто наблюдатели, и следователно сме отговорни за нейното съществуване. Например ако попаднем на обществено място, на което се разиграва конфликт между двама души – този конфликт резонира с програма, която и ние носим в своето подсъзнание. Следователно можем да я излекуваме като прилагаме простата формула:
Обичам те, съжалявам, прости ми, благодаря!

Тези толкова прости, но мощни думи можем да повтаряме винаги, когато има дисхармония в нашия свят или света около нас, като така помогнем да се изтрият тези записи от генетичната памет на Земята. Повече подробности можете да намерите в книгата на Джо Витале и хавайския д-р Хю Лен „Абсолютната неограниченост”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!