Безплатна групова скайп консултация

На 17 декември, сряда, от 19 до 20 ч. на скайп astrostefka със Стефи Недевска, която ще отговаря на въпроси по теми, засегнати в декемврийския астробюлетин и свързани с лични преживявания и проблематика.

Малка група. За да участвате, моля, изпратете заявка свободен текст до 20 ч. на 15 декември 2014 на мейл astrostefka@ourplanet.cc като включите скайп името си.

Правила и ред за участие в груповата скайп консултация.

1.Изпратете заявка за участие в указания по-горе срок.

2. Ще получите обратен мейл с потвърждение за участие ако в групата има свободни места.

3. Изпратете заявка за сприятеляване в скайп на astrostefka с кратка бележка в какво ще участвате.

4. Скайп групата ще бъде сформирана от Стефи.

5. Явете се онлайн 5 минути преди началото.

6. Моля не изключете видеокамерата.

7. Задавйте въпросите си в писмен вид чрез чат функцията по време на разговора.

8. По време на консултацията са в сила правилата за кофиденциалност, честност, коректност, толераност, позитивност, изслушване, благородство и добронамереност.

9. С участието си давате съгласие част от темите и обсъжданията да бъдат публикувани и споделени на този сайт  в полза на всички четящи, без споменаването на имена и други лични данни.

Благодаря Ви! До среща!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!